MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

Byddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad

 

Mae’ch cefnogaeth a’ch ymrwymiad chi’n ein helpu ni i greu Cymru gryfach sydd â chymunedau ffyniannus drwy ddosbarthu cyllid hanfodol lle mae’i angen o fwyaf.

 

Mwynhawn rannu hanesion am y newid cadarnhaol hwn gyda’n cefnogwyr ac fe fyddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol.  Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o’r Sefydliad, yn ogystal â chanfod  sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau, cwblhewch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda.

 

Ein haddewid i chi…

Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel.  Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.

Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy ddychwelyd at y dudalen hon neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.

 

Cwblhewch y ffurflen isod i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am newyddion y Sefydliad, megis digwyddiadau sydd ar ddod, cyfleoedd am arian sydd ar gael a chyhoeddiadau ymchwil.  Gallwch ddewis pa gyfathrebiadau yr hoffech eu derbyn, yn ogystal â sut yr hoffech eu derbyn nhw, drwy dicio'r blychau perthnasol isod.  Gallwch hefyd ddewis dad-danysgrifio o bob cyfathrebiad, os byddai’n amgenach gennych beidio â derbyn unrhyw ddiweddariadau.  

 

(* Maes Gorfodol)


Enw Cyntaf*
Cyfenw*
E-bost*
Cyfeiriad Post
Côd Post
Enw Sefydliad (os yn berthnasol)
Rhif Ffôn Cartref
Rhif Ffôn Symudol

Ie, hoffaf gael fy niweddaru drwy: *

Hoffwn dderbyn gwybodaeth am: *