MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

GWELEDIGAETH, CENHADAETH A GWERTHOEDD

Gweledigaeth 

Cymru â sector cymunedol a gwirfoddol sy’n ffynnu, ble mae pobl leol yn arwain prosiectau ac yn meddu ar yr adnoddau ariannol i ddatblygu eu hatebion eu hunain ar sail angen. 
 

Cenhadaeth 

Atgyfnerthu a chyfoethogi cymunedau lleol ledled Cymru drwy ysbrydoli a rheoli dyngarwch.

 

Gwerthoedd 

Deallus, rhagweithiol, arloesol, creadigol, cynhwysol, proffesiynol, eirioli, arwain, cydweithredol, dylanwadol, cynaliadwy a graslon
 

Sicrheir ansawdd gwasanaethau cynghori ynghylch dyngarwch a dyrannu grantiau’r Sefydliad drwy strwythyr safon UK Community Foundations. Rydym ni hefyd wedi ennill y dyfarniad Buddsoddwr mewn Pobl. 

 

 

 

Darllenwch ein Hadolygiad Blynyddol diweddaraf.