MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

SEFYDLIADAU CYMUNEDOL Y DU

Nod Sefydliadau Cymunedol y DU yw gweld sefydliadau cymunedol yn darparu ffordd unigryw i roddwyr o bob math ymgysylltu â'u cymunedau ac â'i gilydd yn barhaus.  Mae sefydliadau cymunedol yn gatalyddion ar gyfer newid cymdeithasol, cymell dyngarwch cymunedol, a chynnwys pobl leol i wneud cymunedau’n llefydd gwell i fyw ynddynt, i weithio ynddynt ac i ymwneud â busnes ynddynt. Mae sefydliadau cymunedol yn ariannu ac yn cysylltu gweithgareddau elusennol effeithiol, gan ddod â hwy at ei gilydd i greu cymunedau cryfach a mwy cydlynus.

 

Mae Sefydliad Cymunedol y DU yn cynnwys 55 o sefydliadau cymunedol ar hyd a lled y DU. Y llynedd, gyda’i gilydd, llwyddodd Sefydliadau Cymunedol y DU i ddosbarthu £52.1 miliwn drwy roi 20,577 o grantiau i fudiadau a grwpiau cymunedol. Ym mis Mawrth 2012, roedd cyfanswm o £309 miliwn wedi’i gadw mewn cronfeydd gwaddol gan Sefydliadau Cymunedol ar ran noddwyr – gyda’n gilydd ni yw pumed noddwr mwyaf y sector gwirfoddol a chymunedol yn y DU!

I ddarllen mwy am Sefydliad Cymunedol y DU, ewch i’w gwefan.