MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

RHOI YN EFFEITHIOL

Gyda chefnogaeth pobl fel chi, gallwn wneud gwahaniaeth mawr i fywydau dros Gymru. Llynedd, dosbarthwyd £2.6m mewn grantiau i grwpiau cymunedol, pobl sy'n wynebu unigrwydd a chaledi. 

Ond, dydi hyn ddim yn ddigon ac ar frys rydym ni angen fwy o gefnogaeth.

 

 

Ni yw'r arbenigwyr ar roi elusennol yng Nghymru a gallwn helpu wneud mwy o'ch arian.

Rydym yn cynghori ar ble gall eich blaenoriaethau dyngarwch gael yr effaith gorau, gan fuddsoddi eich rhoddion i wneud y gwahaniaeth mwyaf a chyflwyno rhaglenni sy'n rhoi grantiau cadarn ar eich rhan.

 

 

CHI A'CH TEULU                       


Image Name

Eich helpu i gyflwyno eich syniadau dyngarol i gymunedau ledled Cymru

DARLLEN MWY

 

BUSNESAU                    


Image Name

Eich helpu i gyflawni eich agendâu Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol..

DARLLEN MWY

 

YMDDIRIEDOLAETHAU, SEFYDLIADAU AC ELUSENNAU


Image Name

Eich cefnogi i ddyrannu grantiau i gymunedau ledled Cymru      

DARLLEN MWY

 

CYNGHORWYR                                                 PROFFESIYNOL


Image Name

Darparu gwasanaethau pwrpasol i gyflawni dymuniadau eich cleientiaid.

DARLLEN MWY

RHOI YN EFFEITHIOL

Allwn ni helpu chi? Rhowch alwad i Katherine Evans, Swyddog Datblygu & Llywodraethu, ar 02920 379580 neu ebostiwch katherine@cfiw.org.uk.