MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

BUSNESAU

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnig amrywiol wasanaethau i’n rhoddwyr corfforaethol, gan eu cynorthwyo i gyflawni eu hagendau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'u cysylltu â'r gymuned leol.

 

Gall y Sefydliad eich galluogi chi a'ch staff i gael effaith barhaol ar lefel genedlaethol a/neu ar lawr gwlad drwy ddod o hyd i'r prosiectau gorau un i’w cefnogi. Mae manteision o weithio gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnwys:

 

Sefydlu cronfa busnes    

Gall y Sefydliad weithio gyda’ch busnes i benderfynu ar gronfa sy’n addas ar gyfer eich dymuniadau rhoi, p’un a yw’n Gronfa Effaith Uniongyrchol, neu’n Gronfa Waddol hirdymor sy’n creu grantiau o’r llog a enillir unwaith y flwyddyn. Byddai modd cael cyfuniad o’r ddau hyd yn oed. 

Am fwy o wybodaeth i greu cronfa eich hunain, cliciwch yma. I drafod ymhellach, cysylltwch â Katherine Evans, Swyddog Datblygu & Llywodraethu, ar 02920 379580 neu ebostiwch katherine@cfiw.org.uk.