MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

Partneriaethau Cynnyrch

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi bod yn ffodus i fod yn bartner gyda dau brandiau Cymreig arbennig.

 

Gemwaith Emma-Kate Francis

 

Mae Emma-Kate Francis yn ddylunydd gemwaith wedi gwneud-yn-arbennig yng Nghaerdydd. Cydweithredodd Emma-Kate o’r blaen wrth ddylunio darnau ar gyfer Amgueddfa Victoria & Albert a’r gemyddion rhyngwladol clodfawr, Jersey Pearl. Mae pob darn o emwaith wedi’i saernïo â llaw yn ei stiwdio bwtîc yng nghanol Ardal Arcêd Caerdydd.
 
Mae Emma-Kate Francis, wedi cydweithredu â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i lansio casgliad newydd o emwaith. Enw’r casgliad newydd yw Cenhinen Pedr, a ysbrydolir gan logo’r Sefydliad, gyda phob darn wedi’i wneud â llaw o arian dilys, eurblatiog ac yn gyflawn â chanol sydd wedi’i wneud o berl.   
 
Mae’r casgliad Cenhinen Pedr ar gael i’w ragarchebu o emmakatefrancis.com.
 
 
 
 
Melin Tregwynt
 
Mae Melin Tregwynt yn gyfystyr â threftadaeth ddiwylliannol a chrefft Cymru.  Ac yntau’n gwmni teuluol, sydd wedi bod yn gwehyddu yng Nghymru er 1912, mae wedi gweddnewid tecstilau traddodiadol drwy liwiau a dyluniadau arloesol.  Mae’u clustogwaith, eu clustogau a’u carthenni i’w canfod mewn gwestai steilus ac mewn siopau sydd â phwyslais ar ddyluniadau drwy’r byd i gyd.  Cynigiant ddyluniadau unigol i gleientiaid mewn niferoedd bychain ac maent hefyd wedi gwehyddu blanced bicnic fwyaf y byd.
 
Mae Melin Tregwynt wedi ail-liwio un o'u dyluniadau tapestri Cymreig yn lliwiau’r Sefydliad ar gyfer cynhyrchiad arbennig o blancedi, carthenni a chlustogau.  
 
Mae’r casgliad ar gael i’w archebu o melintregwynt.co.uk
 
I gwybod mwy neu i brynu blanced argraffiad-cyfyngedig eich hun cysylltwch â Melin Tregwynt ar +44 (0)1348 891 644 neu anfon ebost i mailorder@melintregwynt.co.uk
 
 
Ar gyfer pob pryniant o dyluniadau unigryw y Sefydliad Cymunedol yng Cymru gyda Melin Tregwynt a Emma-Kate Francis bydd 30% yn cael ei roi i'r Gronfa i Gymru. 
 
Mae'r Gronfa i Gymru, un o ymgyrchoedd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, yn ysbrydoli pobl sy’n caru Cymru i roi’n effeithiol i Gymru. Mae’r Gronfa’n rhoi grantiau i fudiadau a phrosiectau cymunedol yng Nghymru, ac yn defnyddio pum thema i wneud hynny: pobl ifanc; y gymuned; iechyd; diwylliant; a’r amgylchedd. I ddarllen am y prosiectau a ariannwyd a'r gymuned gynyddol o roddwyr yn ymweld â wefan y Gronfa i Gymru.