MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHI A'CH TEULU

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnig cymorth cynghori ynghylch dyngarwch wedi’i deilwra’n arbennig, a bydd yn rheoli eich Cronfa yn unol â’ch dymuniadau chi. Byddwn yn gweithio gyda chi i sefydlu’r ffiniau, y meini prawf a'r ffocws ar gyfer eich Cronfa. Byddwn hefyd yn falch o drefnu ymweliadau preifat i'r prosiectau rydych yn gefnogi.

 

Mae’r Sefydliad wedi ymrwymo i ddyfarnu grantiau mawr eu heffaith i sefydliadau ar ran ei rhoddwyr, gan greu Adroddiadau Effaith Blynyddol ar eich cr i ddangos beth a gyflawnwyd gyda’ch rhoddion.   

 

Eich Cronfa

Gallwch ddewis sefydlu eich cronfa unigryw drwy roi rhodd o hyd at £100,000 o leiaf, naill ai fel:

 

Cronfa i Gymru 

Gallwch ymuno â’n cymuned o roddwyr drwy roi unrhyw swm i gefnogi ein pump thema - pobl ifanc; y gymuned; iechyd; diwylliant; a’r amgylchedd. Neu gallwch sefydlu Cronfa Bersonol yn Cronfa i Gymru gyda rhodd yn dechrau o £100,000.

Diolch i'r Sefydliad Waterloo, bydd eich holl roddion i Cronfa i Gymru yn cael eu cyfateb – gan ddyblu effaith eich rhodd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

 

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys 

Bydd y Sefydliad yn gweithio'n agos gyda chi neu'ch cyfreithiwr i reoli rhodd elusennol yn eich ewyllys, gan eich galluogi i gael effaith barhaol ar yr achosion pwysicaf i chi. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Taflenni Gwybodaeth

Rydym ni wedi llunio taflennu gwybodaeth sydd yn amlinellu gwasanaethau'r Sefydliad:

 
 
 

I drafod eich opsiynau rhowch alwad i Katherine Evans, Swyddog Datblygu & Llywodraethu, ar 02920 379580 neu ebostiwch katherine@cfiw.org.uk.