MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

EFFAITH UNIONGYRCHOL

Mae Cronfeydd Personol sy’n cael Effaith Uniongyrchol yn eich galluogi i gyfrannu (bob blwyddyn fel arfer), gyda'r diben o roi'r swm mewn grantiau naill ai'n syth neu ar wahanol adegau drwy’r flwyddyn, er mwyn cael effaith uniongyrchol.  

Mae angen rhodd o £25,000 o leiaf ar gyfer Cronfa Effaith Uniongyrchol, a bydd yn eich galluogi chi, deilydd y Gronfa Bersonol, i gefnogi'r achosion rydych chi wedi’u dewis cyn gynted ag y dymunwch.  

 

Sut mae'n gweithio

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chi i amlinellu’r prif achosion neu’r ardaloedd rydych chi’n dymuno eu cefnogi gyda’ch rhodd ddyngarol, a bydd hyn yn cael ei grynhoi mewn Cytundeb Cronfa. 

Gan ddibynnu ar sut yr hoffech chi ryngweithio â’ch Cronfa, gall y Sefydliad gyflwyno cynigion i chi sy’n cyd-fynd â themâu eich Cronfa, gan roi cyfle i chi benderfynu pa grwpiau'n union yr hoffech eu cefnogi. Gallwn drefnu i chi ymweld â phrosiectau cyn neu ar ôl dyfarnu eich grantiau er mwyn i chi gael gweld â'ch llygaid eich hun y gwahaniaeth y mae'ch Cronfa yn ei wneud.

 

Enghraifft

(Valley and Vale Community Arts, wedi'u cefnogi gan Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru.)

Sefydlwyd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru i targedu prosiectau a grwpiau llawr gwlad yn benodol sy’n gweithio i gynorthwyo dioddefwyr troseddau a’u teuluoedd. Gyda’n tîm grantiau arbenigol a diwyd, roeddem yn gallu dosbarthu £250,000 yn llwyddiannus i’r rheiny sy’n ymdrin â dioddefwyr troseddau, ac rydym newydd gwblhau’n hail gylch o gyllido gyda Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael, a ddywedodd:

“Rwyf wrth fy modd o gefnogi’r gronfa am ail flwyddyn, ac roedd unwaith eto’n hyfryd gweld arloesedd ac ymrwymiad y rheiny sy’n ymdrechu i hyrwyddo’r gwasanaethau sydd ar gael i’r rheiny yr effeithir arnynt gan drosedd.”

 

(Safer Merthyr Tydfil, wedi'u cefnogi gan Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru.)

 

 

Model Costau

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen. I gwrdd a costau rheoli cronfeydd, mae cleientiaid yn cyfrannu:

 

 

Am fwy o wybodaeth am greu cronfa eich hunain, cliciwch yma.

I drafod ymhellach, cysylltwch â Katherine Evans, Swyddog Datblygu & Llywodraethu, ar 02920 379580 neu ebostiwch katherine@cfiw.org.uk.