MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

YMDDIRIEDOLAETHAU A SEFYDLIADAU

Gwasanaethau i Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol sy’n dyrannu grantiau

Fel un o noddwyr mawr y sector gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru, mae sefydliadau ac ymddiriedolaethau eraill yn troi fwyfwy at y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a’i wybodaeth i helpu i sicrhau bod cymunedau anodd eu cyrraedd yn elwa o grantiau mawr eu heffaith. Mae ein gwybodaeth leol yn golygu bod y gallu gennym i ariannu mudiadau llai nad yw Ymddiriedolaethau a Sefydliadau mwy yn gwybod amdanynt o bosibl. 

Rydym yn dosbarthu arian ar ran amrywiol Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol sy'n gwerthfawrogi ein gwybodaeth am y sector gwirfoddol yng Nghymru, ein gwaith trylwyr wrth asesu a monitro grantiau, a’n systemau gwerthuso ac adrodd yn ôl. Gyda’n gwybodaeth leol a’n profiad ym maes dyrannu grantiau a datblygu cymunedol yng Nghymru, mae'r Sefydliad mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig gwasanaeth dyrannu grantiau cynhwysfawr a phwrpasol i Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol eraill.

 

Gallwn ni: 

 

 

 

(Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship, wedi'u cefnogi gan ein rhaglen grantiau Comic Relief.)

 

Am fwy o wybodaeth am greu cronfa eich hunain, cliciwch yma. 

I drafod ymhellach, cysylltwch â Katy Hales, Rheolwr, Rhodd dan Reolaeth Unigolion ar 02920 379580 neu ebostiwch katy@cfiw.org.uk.