MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

ARWYDDION HANFODOL

Menter fyd-eang yw Arwyddion Hanfodol / Vital Signs, sy’n cael ei rhedeg gan sefydliadau cymunedol sy’n gwrando ar y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt ar ran eu rhoddwyr, yn deall y cymunedau hynny, ac yn eu gwerthfawrogi. Mae’n ymchwilio i sefyllfaoedd presennol ein cymunedau, ac yn gofyn i bobl beth sy’n gweithio a ble y gallem oll flaenoriaethu ein gweithredoedd – bônt yn weithredoedd personol, proffesiynol neu ddyngarol.  
 
Yn 2016, bu inni lansio’r adroddiad Arwyddion Hanfodol cyntaf erioed i Gymru. Gwnaethom ofyn i wirfoddolwyr ac arweinwyr cymunedau o bob sector ledled Cymru am y materion sy’n bwysig yn eu cymunedau nhw. Roedd ein canfyddiadau’n cydblethu â data ac ystadegau allweddol ar draws 10 o themâu creiddiol er mwyn cyflwyno darlun cyflawn o Gymru: y pethau sy’n dda, yn ogystal â’r pethau nad ydynt cystal, mewn cymunedau go iawn, o safbwynt pobl ar lawr gwlad.
 
Gan gyd-fynd â’n cyhoeddiad diweddar ‘Portread o Ddyngarwch yng Nghymru’, mae Arwyddion Hanfodol yn tynnu sylw at enghreifftiau o anghenion a chamau gweithredu cymunedol, gan helpu pob un ohonom i roi, ac i roi’n well.
 
“Mae’n grynodeb pwysig o’n sefyllfa fel cenedl ac mae’n adlewyrchu i raddau helaeth y pryderon a’r materion a gafodd eu crybwyll drwy broses y Gymru a Garem. Rwy’n sicr y bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei ystyried yn gymorth mawr ar gyfer adeiladu ar y gwaith hwnnw a’r materion y mae angen eu hadlewyrchu mewn cynlluniau llesiant lleol. Mae hefyd yn rhoi darlun cliriach o’r gwaith hollbwysig ond a anwybyddir yn aml y mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ei wneud bob dydd ledled Cymru.”
Peter Davies, y cyn-Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy 
 
Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn isod.