MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Effaith Gymdeithasol Provident

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae Cronfa Plant a Phobl Ifanc yn cefnogi prosiectau arloesol sydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc sydd o dan anfantais mewn cymunedau ledled Cymru. [...]

DARLLEN MWY

Trawsnewid a Thyfu

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

 Nod Cronfa Trawsnewid a Thyfu yw helpu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gwasanaethu'r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, i gynyddu eu gallu i gefnogi pobl:   "Mynd i'r afael â materion tai a digartrefedd lleol trwy ddarparu grantiau datb [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Teulu Ashley

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    [...]

DARLLEN MWY

Cymdeithas Adeiladu Nationwide - Grantiau Cymunedol

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Sefydlwyd Nationwide i helpu pobl i arbed a benthyg arian i adeiladu eu cartrefi eu hunain. 130 mlynedd er hynny ac mae'r argyfwng ta [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Dyfed

  Mae Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense yn cefnogi cymunedau o fewn ac o gwmpas Sir Gaerfyrddin i:  Galluogi pobl ifanc i wella eu haddysg, menter a dysgu gydol oes Adeiladu rhwydweithiau a hyder o fewn cymunedau  Gwella i [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Addysg | Dyfed

  Fe sefydlwyd Sefydliad Addysgol John Vaughan ar gyfer y rhai sy'n byw ym mhlwyf Llangynog, Sir Gaerfyrddin.  Annog, cefnogi a hyrwyddo dysgu gydol oes a chyrhaeddiad addysgol anstatudol, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar,  [...]

DARLLEN MWY

Gronfa Waddol Dr Dewi Davies

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed

  Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau gwerth rhwng £500 a £5,000.   Lle mae na cais arbennig ar gyfer cymorth, allai gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Addysg | Dyfed

  Bydd y Gronfa yn cefnogi unigolion ifanc sy'n byw ym Mhlwyf Rudbaxton neu grwpiau cymunedol/gwirfoddol ac elusennau lleol sydd naill ai wedi'u lleoli yn Rudbaxton neu y mae eu gwaith yn dwyn budd uniongyrchol i unigolion o dan 25 oed sy'n byw yn Rudbaxton.  Mae grantia [...]

DARLLEN MWY