MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Effaith Gymdeithasol Provident

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae Cronfa Plant a Phobl Ifanc yn cefnogi prosiectau arloesol sydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc sydd o dan anfantais mewn cymunedau ledled Cymru. [...]

DARLLEN MWY

Cronfa LNB

Diwylliant, Amgylchedd | Gwynedd, Powys

 Mae Cronfa’r LNB yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu ac i gadw’r amgylchedd a threftadaeth ledled Gwynedd, Meirionnydd, and Sir Drefaldwyn (yn cynnwys prosiectau trawsffiniol yn Swydd Amwythig). [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Teulu Ashley

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    [...]

DARLLEN MWY

Cymdeithas Adeiladu Nationwide - Grantiau Cymunedol

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Sefydlwyd Nationwide i helpu pobl i arbed a benthyg arian i adeiladu eu cartrefi eu hunain. 130 mlynedd er hynny ac mae'r argyfwng ta [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Powys

Cymundeau, Addysg | Powys

  Mae Cronfa Powys ar hyn o bryd yn cynnwys 4 rhaglen grantiau, sy’n cynnig cefnogaeth i unigolion a grwpiau a leolir ym Mhowys er dibenion addysg ac adloniant/hamdden. Mae’r Gronfa’n cyfrannu tuag at brosiectau o hyd at 50% o’r costau, ac mae gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Degwm Powys

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Powys

  Mae Cronfa Degwm yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei weinyddu gan Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn cael ei lywodraethu gan [...]

DARLLEN MWY

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Addysg | Powys

  Bwrsarïau lan at £1,000 sydd ar gael i bobl ifanc o Sir Drefaldwyn sy'n bwriadu mynd i'w blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y flwyddyn academaidd nesaf yw Arddangosfeydd Stuart Rendel I ddarganfod mwy a [...]

DARLLEN MWY