MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Addysg | Clwyd

Nodau


Mae Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych yn cefnogi nifer o fentrau:

·         Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant a phobl ifanc o oedran ysgol 

·         Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant yn y blynyddoedd cynnar

·         Prosiectau ysgol sy’n cefnogi materion iechyd a byw’n iach 

·         Prosiectau cyrhaeddiad addysgol, gan gynnwys dysgu gydol oes 

·         Prosiectau cynhwysiant mewn addysg, gyda chymorth i fyfyrwyr dawnus ar ffurf ysgoloriaethau,cymorth costau teithio, chwaraeon, gwobrau am gyrhaeddiad a deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill 


Pwy all wneud cais

·         Myfyrwyr hyd at a chan gynnwys 25 mlwydd oed sy’n byw’n llawn amser yn ardal Awdurdod Lleol Sir y Ddinbych, cyn belled nad yw’r mentrau’n berthnasol i ddarpariaeth statudol. 

·         Grwpiau a sefydliadau yn ardal Awdurdod Lleol Sir y Ddinbych sy’n cynnal prosiectau cymunedol cyn belled nad yw’r mentrau’n berthnasol i ddarpariaeth statudol. (e.e. clwbiau ar ôl ysgol, clwbiau brecwast, prosiectau garddio a.y.y.b.)

 Bu blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ymgeiswyr sy'n dangos orau sut y maent yn cyflawni amcanion a blaenoriaethau y Gronfa, ac sydd heb dderbyn grant o’r Gronfa hon yn y gorffennol.

 


Grantiau sydd ar gael

·         Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500

·         Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £1,000 

 

 

Noder:

·         Ni ddyfernir grantiau yn ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn y llythyr cynnig grant a chyn llofnodi’r telerau ac amodau.

·         Ni fydd prosiectau sy’n perthyn i’r sector statudol e.e. unrhyw beth sy’n rhan o’r cwricwlwm ysgol, yn cael eu cefnogi 

·         Rhaid i ymgeiswyr (yn enwedig ymgeiswyr unigol) allu dangos yr angen ariannol a chymdeithasol y bydd y grant yn ei ddiwallu 

·         Ni ddyfernir grantiau i unigolion tuag at gostau os oes cymorth ariannol arall ar gael e.e. ffioedd dysgu os yw’r ymgeisydd yn gymwys i gael benthyciad i fyfyrwyr.

 

 

Mae gan y rhaglen hon dau ddyddiad cau blynyddol: Mawrth 31ain a Medi 30ain. Gallwch gyflwyno eich cais yn y chwe wythnos sy'n arwain at y dyddiad cau.

 

Mae’r rhaglen yma AR AGOR!

I ymgeiso yn Saesneg: CLICIWCH YMA

 

Lawrlwythwch y ffurflen gais perthnasol i ymgeisio ar ran sefydliad yn Gymraeg neu fel unigolyn

Cofiwch i ddarllen y meini prawf yn llawn cyn gwneud cais i unrhyw gynllun grant i sicrhau bod eich sefydliad a'r prosiect yn gymwys.