MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU

Lansio Cronfa i gefnogi grwpiau yn Sir Ddinbych

Yn ystod mis Hydref 2012, lansiwyd Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych yng Nghanolfan Celfyddydau Rhuthun. Sefydlwyd y Gronfa o ganlyniad i waith y Sefydliad gyda Chyngor Sir Ddinbych, a gytunodd i drosglwyddo eu hymddiriedolaethau elusennol segur, bach ac anweithredol o dan stiwardiaeth y Sefydliad.  Bydd yr incwm gwaddol o'r gronfa hon yn cael ei roi i fudiadau, elusennau, prosiectau ac unigolion lleol yn Sir Ddinbych.

 
Meddai Liza Kellett, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, 
 

"Rydym yn falch o gael gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych. Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn wneud yn siŵr bod y cyllid yn cael ei dargedu'n effeithiol, ond rydym hefyd am i'r gronfa dyfu er mwyn rhoi budd i fwy o grwpiau lleol yn y dyfodol.  I ddechrau, bydd y Gronfa yn canolbwyntio ar y rhodd gyntaf, ond wrth i fwy o bobl, busnesau ac ymddiriedolaethau ychwanegu eu rhoddion at y Gronfa, bydd yr amcanion elusennol a meini prawf y grant yn ehangu.  Rydym yn gwahodd pobl sy'n byw yn y sir i ystyried rhoi rhodd i'w cymunedau.  Mae rhoi yn lleol ar gyfer gweithredu'n lleol wir yn gwneud gwahaniaeth."

 

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych yn helpu pobl sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth – drwy roi arian i elusennau neu weithredu yn y gymuned, drwy wneud y canlynol:

 

Esboniodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: 

 

"Pan wnaeth y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gysylltu â ni, roeddem yn awyddus iawn i gyfrannu arian er mwyn creu'r Gronfa hon sy'n canolbwyntio ar addysg yn Sir Ddinbych.  Erbyn hyn mae gennym ffordd dda ymlaen, mae'r arian sydd ar gael yn mynd i gael ei fuddsoddi'n dda, a bydd cyllid yn cael ei roi i achosion teg yn ein cymunedau. Bydd hynny gobeithio yn sicrhau manteision i'n trigolion, nawr ac am flynyddoedd i ddod". 

 

Caiff pobl eu hannog i gyfrannu at y Gronfa hon er mwyn cronni'r Gwaddol at ddyfodol Sir Ddinbych. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi arian i'ch Cronfa Waddol leol cliciwch yma