MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw rhoi ansawdd bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau sy'n canolbwyntio ar y gymuned a phrosiectau sy'n lleihau troseddau ac yn gwella diogelwch cymunedol. 

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar brosiectau sy'n ceisio mentora a chefnogi pobl ifanc ledled Gwent, fodd bynnag, bydd y Gronfa hefyd yn ystyried cynlluniau sy'n rhoi sylw i faterion diogelwch cymunedol ehangach. 


Mae’r rhaglen yma AR AGOR i geisiadau


SUT I YMGEISIO

Cliciwch Yma i gychwyn ffurflen gais yn Gymraeg

Cliciwch Yma i gychwyn ffurflen gais yn Saesneg


DYDDIAD CAU: 12pm 31ain o Ionawr 2019.  

 

Cofiwch i ddarllen y meini prawf yn llawn cyn gwneud cais i unrhyw gynllun grant i sicrhau bod eich sefydliad a'ch prosiect yn gymwys.

Nodwch, os gwelwch yn dda: os ydych yn meddwl am ymgeisio am uchafswm y grant, sicrhewch, os gwelwch yn dda, bod gan eich prosiect achos cryf dros gefnogaeth gyda dadansoddiad costau cydlynol ac sydd wedi’i gyfiawnhau’n llawn.  Cysylltwch a’r Tim Grantiau ar 02920 379580, os dymunwch drafod cynigiad amlinellol cyn cyflwyno.


 

Gwyliwch sut mae'r process o wobrwyio yr grantiau yma yn weithio