MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Gwobr Datblygu Menter Santander

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae’r Sefydliad Cymunedol yn falch i gyhoeddi lansiad Gwobr Datblygu Menter Gymdeithasol Santander 2014. Mae’r wobr yn fuddsoddiad cymunedol cenedlaethol er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol a mentrau elusennol sydd yn gweithio er mwyn budd eu cymuned.
 

Wedi ei lansio ar Ebrill 9fed 2014, mae’r gwobrau sydd ar gael trwy’r Sefydliad Cymunedol ar agor i Elusennau Cofrestredig a Grwpiau Cymunedol a Gyfansoddwyd ar draws y DU sydd hefo’r gallu i ddangos elfen fentrus i’w gwaith ac incwm.
 

Mae yna wobrau o rhwng £2,500 ac £10,000 ar gael i gefnogi Elusennau Cofrestredig a Grwpiau Cymunedol yn nhwf eu gweithgareddau mentrus, ac sydd yn gwasanaethu un o’r canlyniadau cymunedol canlynol: gwella cynhwysiant cymdeithasol a chymunedol, cefnogi pobl ddifreintiedig drwy sgiliau, hyfforddiant a gwaith, neu greu amgylchedd mwy gwyrdd.
 

Yn ogystal â gwobr ariannol, gall yr enillwyr hefyd gwneud defnydd o’r rhaglen cefnogi busnes, yn cynnwys: mynediad at fodel asesiad effaith, y siawns i gael intern yn gweithio i’r mudiad am dair mis er mwyn cefnogi cynlluniau twf, a hefyd cefnogaeth arbenigol ymgynghori menter gymdeithasol.

 

Am fwy o wybodaeth, canllawiau manwl, ac er mwyn gwneud cais dilynwch www.santanderseda.co.uk 
 

Mae’r rhaglen yma rŵan ar gau.

Ni rydym wedi cael cadarnhad bod y rhaglen hon am redeg yn 2015. Os bydd yn, fe fydd y meini prawf yn debygol o newid i adlewyrchu newidiadau yn flaenoriaethau’r gronfa.