MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Adferiad Llifogydd

Cymundeau, Amgylchedd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Yn ymateb i’r llifogydd eang ar hyd Cymru'r gaeaf yma, mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi cydosod Cronfa Adferiad Llifogydd i helpu cryfhau cymunedau tra eu bod yn adennill y caledi ac yr heriau sydd wedi codi o’r llifogydd, ymchwydd llanw a difrod storm yn ddiwedda. Mae yna grantiau ô rhwng £500 i £5000 ar gael, gyda grantiau o £10,000 yn cael eu gwobrwyo os mae yna achos eithriadol am gymorth yn cael ei wneud.


Pwy gall wneud cais:

Grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau sydd yn rhoi cymorth i bobol yn eu cymunedau lleol sydd wedi dioddef ô effeithiau'r stormydd a llifogydd ar draws Gymru.

Gall grantiau mynd tuag at gostau llawn neu ran ô’r costau ô, er enghraifft:

Digwyddiadau cymunedol ac/neu fannau cymunedol

Atgyweiriad ac/neu ail-addurno

Er mwyn disodli eitemau hanfodol (e.e. poptai neu oergelloedd sydd wedi eu difrodi)

 

Dyddiad cau'r rhaglen hon yw:


1af Gorffennaf 2014 am 5yh.