MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Spirit of 2012 - Fourteen

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

A hoffech chi weithio gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru er mwyn buddsoddi o leiaf £175,000 ar ran, gyda ac ar gyfer eich cymuned dros y dair blynedd nesaf?

 

CEFNDIR

Rydym wedi cael ein comisiynu gan Ymddiriedolaeth Ysbryd 2012 i stiwardio rhaglen fuddsoddi gymunedol gwaddol y Gemau Olympaidd mewn dwy gymuned yng Nghymru.  Rydym yn edrych am gymunedau gwahaniaethadwy sy'n cynnwys poblogaeth o rhwng 5,000 a 25,000 o bobl.  Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, rhwydwaith o bentrefi, ward, cymdogaeth neu ardal Cymunedau yn Gyntaf.

 

Sefydlwyd Ysbryd gan ddefnyddio'r elw a sicrhawyd o werthu Pentref Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd 2012 Llundain.  Mae Ysbryd yn dymuno grymuso pobl i fynd allan, i gymryd rhan ac i deimlo'n well.

 

Gan ddatblygu sylfaen sylweddol Gemau'r Gymanwlad 2014 Glasgow, mae Fourteen yn rhan uchelgeisiol a phellgyrhaeddol o raglen Ysbryd.  Bydd Ysbryd yn buddsoddi £3.5 miliwn er mwyn ysgogi mentrau wedi'u hysbrydoli gan nifer o agweddau ar Gemau'r Gymanwlad mewn 14 cymuned ddaearyddol ar draws y DU, gan ddechrau yn Glasgow a chan ledaenu ar draws y DU er mwyn creu rhaglen o gyfranogiad cymunedol a fydd yn para tair blynedd.

 

Bydd y rhaglen yn ymestyn cyrhaeddiad a gwaddol y Gemau, gan gysylltu pobl a chymunedau a chynyddu lles.  Bydd ethos ac ysbryd menter Fourteen yn gymunedol a bydd yn ceisio cynyddu cyfranogiad mewn un o'r gweithgareddau canlynol neu fwy, gan ddibynnu ar angen a diddordeb cymunedol:

 

·           Gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol

·           Chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lawr gwlad

·           Gweithgarwch diwylliannol a'r celfyddydau

·           Arweinyddiaeth ieuenctid a datblygiad personol

 

Bydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn gweithio gyda phob cymuned a ddewisir dros dair blynedd er mwyn:

 

1.    Sefydlu Panel Cymunedol

2.    Meithrin dealltwriaeth eglur no flaenoriaethau ac anghenion cymunedol

3.    Cynnal dau ddigwyddiad cymunedol sy'n dyfarnu grantiau

4.    Penderfynu ar y ffordd orau o wario £125,000 pellach yn y gymuned

5.    Sicrhau mwy fyth o gyllid

     6.    Meithrin perthnasoedd gyda phartneriaid a chymunedau Fourteen eraill ar draws y DU

 

Mae angen i rywun lenwi ffurflen gais a'i hanfon atom erbyn dydd Llun 10 Tachwedd.  Mae modd i'r enwebydd fod yn unrhyw un sy'n byw neu sy'n gweithio yn y gymuned sy'n destun y cais ac y maent yn cynrychioli sefydliadau, grwpiau cymunedol, partneriaethau, elusennau neu fforymau.  Gan mai dim ond dwy gymuned yng Nghymru sy'n gallu cael budd, rydym wedi cynllunio amserlen gyflym a phroses ymgeisio a phenderfynu sy'n cynorthwyo ymgeiswyr i wneud eu hachos gorau dros gael cymorth.

 Darllenwch y meini prawf am ragor o wybodaeth.