MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle [55] => product-partnerships [56] => fundraising [57] => Cricket-in-Wales [58] => )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Rhaglen Fourteen - Bro Aberffraw

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Gwynedd

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi cael ei gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Ysbryd 2012 i stiwardio rhaglen fuddsoddi cymunedol gwaddol y Gemau Olympaidd ym Mro Aberffraw. Mae’r rhaglen hon, Fourteen, yn rhan bellgyrhaeddol ac uchelgeisiol o raglen Ysbryd 2012.

 

Rydym yn chwilio am geisiadau am grant ar gyfer prosiectau sy'n cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar ôl ymgynghori â phobl leol sydd am weld mwy o brosiectau gyda ffocws ar weithgarwch cynyddol i gefnogi iechyd a lles gwell yn ardal y Bro Aberffraw. Rydym yn chwilio am brosiectau cynhwysol a fydd yn cynnig gweithgareddau lle nad oes rhai ar hyn o bryd, neu ei fod yn ychwanegu’n sylweddol at y ddarpariaeth bresennol. Rydym a’g diddordeb arbennig mewn prosiectau a ddarparu’r chwaraeon a gweithgareddau gwahanol, er enghraifft ymarferion cadair freichiau ar gyfer pobl hŷn, sesiynau blasu gweithgareddau, gan gynnwys dysgu pobl sut i fwyta'n iach a chwaraeon sydd yn targedu grŵp o fuddiolwyr sydd ddim yn cymryd rhan mewn ddarpariaeth sydd ar gael o fewn yr ardal yn barod ee. rygbi merched/pêl-droed, pêl-fasged cadair olwyn ac ati.

 

PWY ALL WNEUD CAIS?

Elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig, grwpiau gwirfoddol a chymunedol (sydd â chyfansoddiad ffurfiol) a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio yng nghymuned ddaearyddol Bro Aberffraw, sy’n cynnwys ardaloedd Aberffraw, Malltraeth, Bodorgan, Niwbwrch, Llangristiolus. Rhaid i’r gweithgarwch ddigwydd yn y gymuned hon, ac mae’n rhaid bod y rhan fwyaf o’r buddiolwyr yn byw yn y gymuned hon.


Mae'r Gronfa yma AR GAU. 

 Os oes gennych ddiddordeb neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen hon, a fyddech cystal â siarad â Sarah Morris yn Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar [email protected] neu 02920 379580.