MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Degwm Powys

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Powys

Caiff grantiau rhwng £1,000 a £5,000 eu rhoi i fudiadau di-elw sydd wedi'i leoli o fewn Sir Powys a/neu brosiectau neu gweithgareddau sydd wedi’i sefydlu i wasanaethu trigolion Powys. Gall Eglwysi a Chapeli ymgeisio hefyd.

  

Mae grantiau Cronfa Degwm Powys yn cefnogi'r canlynol: 

- Atgyweirio Capeli, Eglwysi a neuaddau cymunedol/pentref o fewn y sir

- Annog y celfyddydau, 

 - Gweithgareddau cymdeithasol a hamdden, 

 - Diogelu adeiladau hanesyddol

 - Sefydliadau sy'n gweithio i fynd i'r afael ag anfantais yn achos pobl ar incwm isel neu'r rhai sy'n sâl neu'n anabl

 

 Dyddiad cau'r rownd nesaf yw:

 

Chwefror 28ain / Awst 31ain