MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


ASDA - Gwobrau Cymunedol Bagiau Siopa Asda

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

 

Amcanion

Yng Nghymru, mae’n ofynnol i fanwerthwyr godi tâl o 5 ceiniog ar gwsmeriaid am fag siopa untro.  Mae ASDA wedi penderfynu defnyddio’r arian hwn i gefnogi achosion da sydd o fudd i’r gymuned leol mewn ardaloedd lle y lleolir eu siopau.*

 

Bydd y gronfa hon yn cefnogi prosiectau ac achosion da sy’n cyfri’ fwyaf i’w cwsmeriaid:

- Plant a Phobl Ifanc

- Pobl Hŷn

- Iechyd

- Cydlyniant Cymunedol

 

Gall y gwobrau helpu i dalu ystod eang o gostau i grwpiau cymunedol, yn cynnwys costau cyfarpar, deunyddiau a hyd yn oed weithgareddau a digwyddiadau cymunedol lleol.  

 

Pwy a all ymgeisio

- Sefydliadau dielw

(er enghraifft, Elusen Gofrestredig, Sefydliad Elusennol Corfforedig, Clwb neu Gymdeithas Anghorfforedig a Chwmni Buddiannau Cymunedol)

 

Gwobrau ar gael

- £2,000 ar gyfer achosion da ac elusennau yn eich ardal leol

 

Nodwch, os gwelwch yn dda:

- Ni ddyfarnir gwobrau’n ôl-weithredol, hynny yw, am gostau a achoswyd eisoes cyn derbyn y llythyr yn cynnig y wobr a thelerau ac amodau a lofnodwyd;  

- Mae’n rhaid i ymgeiswyr allu dangos yr angen ariannol/cymdeithasol y bydd y grant yn rhoi sylw iddo; 

- Ni all defnyddiwr unigol elwa o’r gwaith; 

- Ni chaiff y wobr ei defnyddio yn gyfan gwbl i ariannu cyflogau staff yn unig; 

- Mae’n rhaid i sefydliadau llwyddiannus fod yn fodlon i ASDA gysylltu â nhw ar gyfer rhagor o gyhoeddusrwydd a diweddariadau.

 

 

Mae’r rhaglen yma rŵan AR GOR!

Y dyddiad cau ydi 30 o Fedi 2015 am 5pm

 

I wneud cais yn y Gymraeg, cliciwch ar y ddolen i lenwi cais ar-lein: CLICIWCH YMA 

 

Cofiwch i ddarllen y meini prawf yn llawn cyn gwneud cais i unrhyw gynllun grant i sicrhau bod eich sefydliad a'r prosiect yn gymwys.

Gallwch hefyd siarad â’r Hyrwyddwr Bywyd Cymunedol yn eich siop ASDA leol, a gallant eich helpu â’ch cais.