MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle [55] => product-partnerships [56] => fundraising [57] => Cricket-in-Wales [58] => )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Dioddefwyr Comisynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Cymundeau | Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

 

Bydd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ystyried ceisiadau oddi wrth fudiadau gwirfoddol a chyrff trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr.

 

Gall y Gronfa gefnogi prosiectau newydd neu brosiectau sydd eisoes yn bodoli a gwasanaethau arbenigol sy’n gweithio ag unigolion yr effeithiwyd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnynt gan drosedd.  Mae’r Gronfa’n croesawu syniadau arloesol o brosiectau fyddai’n cydategu gwasanaethau cymorth presennol i ddioddefwyr.

 

 

PWY ALL YMGEISIO

- Sefydliadau o’r drydydd sector sy'n darparu gwasanaethau yn Ardal Heddlu De Cymru.

 

Mae ardal Heddlu De Cymru yn cwmpasu cymunedau Caerdydd, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

 

Ni ddyfarnir grantiau i:

 

 

GRANTIAU SYDD AR GAEL

- Grantiau o rhwng £5,000 ac £30,000

 

Nodwch, os gwelwch dda:

Yn unol â Chod Ymarfer Dioddefwyr, dylai’r holl wasanaethau a phrosiectau a gyflawnir sy’n defnyddio’r cyllid hwn fod yn:

- Di-dâl

- Cyfrinachol

- Heb fod yn camwahaniaethu (yn cynnwys bod ar gael i bawb, ni waeth beth fo’u statws preswylio, cenedligrwydd na dinasyddiaeth)

- Ar gael p’un ai bod yr heddlu wedi’u hysbysu am drosedd ai peidio

- Ar gael cyn, yn ystod ac am amser priodol ar ôl unrhyw ymchwiliad neu achos troseddol.

 

Mae'r cronfa AR GAU ar hyn o bryd