MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle [55] => product-partnerships [56] => fundraising [57] => Cricket-in-Wales [58] => )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION

Crëwyd Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yn ysbryd diben craidd sefydliad Cymru yn Llundain, sef i ddarparu pont rhwng Cymru a Llundain - ac yn wir ymhellach  i ffwrdd. .  Mae’n cefnogi myfyrwyr mentrus a phobl ar ddechrau’u gyrfaoedd i gyflawni’u huchelgeisiau.  Er enghraifft, bydd yn talu costau sy’n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr, ysgoloriaethau, bwrsariaethau busnes, profiad gwaith/datblygu gyrfa.

 

 

PWY A ALL YMGEISIO

 

Disgwylir y bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn addo ‘rhoi yn ôl’, yn awr neu yn y dyfodol, i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain neu yn wir i gymdeithas yn fwy cyffredinol.  Er enghraifft, rhoi cefnogaeth er budd y cyhoedd, rhoddion elusennol, gweithgareddau codi arian, gwirfoddoli, ac yn y blaen, fel mathau o roi dyngarol.

 

Gellir gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu ac i gyflwyno yn nigwyddiadau’r Sefydliad Cymunedol neu yn nigwyddiadau Cymru yn Llundain o fewn y flwyddyn ar ôl derbyn cyllid er mwyn diweddaru’r rhoddwyr ar sut mae’r grant wedi cyfrannu at eu datblygiad.  Bydd y Sefydliad hefyd yn disgwyl adroddiad monitro, a byddai’n gwerthfawrogi’n fawr cael diweddariadau gan fuddiolwyr fel ein bod yn gallu pwyso a mesur effaith ein grantiau dros y cyfnod hwy.

 

 

GRANTIAU SYDD AR GAEL

 

Nodwch, os gwelwch yn dda:

  

 

MAE'R GRONFA YMA AR GAU AR HYN O BRYD