Sut i roi Gwneud cais am arian

Amdanom ni

 

Elusen annibynnol yw'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru sy’n dosbarthu arian dros Gymru gyfan i brosiectau cymunedol a chymdeithasau gwirfoddol.

Rydym wedi dosbarthu bron £2 miliwn mewn grantiau ers 1999.A community band

 

Mae’r arian yn dod o ffynonellau amrywiol. Yn eu plith, unigolion, cwmnïoedd, ymddiriedolaethau elusennol a chymdeithasau eraill sydd am weld ei  rhoddion elusennol yn cael eu defnyddio er lles parhaol - ac sydd am gefnogi achosion agos i’w calonnau.

 

Rydym yn adeiladau cronfa waddol i Gymru fydd yn gallu cefnogi'r anghenion fwyaf yno a’i wneud hyn flwyddyn ar ôl flwyddyn.

 

Dim ots beth yw eich diddordebau elusennol, rydym yn gallu’ch helpu sicrhau bod eich rhoddion yn cyrraedd y mannau hynny sydd mewn yr angen fwyaf.

 

Rydym hefyd yn gweinyddu grantiau ar ran raglennu eraill megis Y Loteri Fawr, (Fair Share Programme), Elusen Henry Smith a Sport Relief, a nifer o gwmnïau ac Ymddiriedolaethau Elusennol megis Cwmni’r Goldsmith.