MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks )
ENG | CYM
A A A
search

ARWYDDION HANFODOL

Byddem yn falch iawn pe byddech yn sbario 10 munud o'ch amser i gymryd rhan yn ein menter Arwyddion Hanfodol, golwg unigryw ar sut mae pobl yn teimlo am y cymunedau lle maent yn byw yng Nghymru. Byddwch yn ymuno â’r miloedd o leisiau arall ar draws y byd sydd wedi croesawu Arwyddion Hanfodol fel ffordd o gyfleu eu pryderon yn ogystal â dathlu’r pethau maen nhw’n eu hoffi am le maen nhw’n byw.

Drwy gwblhau ein harolwg, byddwch hefyd yn gallu enwebu eich hoff fudiad elusennol /cymuned leol i gael ei cofnodi i cystadleuaeth i gael cyfle i ennill gwobr o £ 1,000. Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i fynd trwy’r arolwg yn gyflym, gan ateb cwestiynau trwy dicio blychau. Fodd bynnag, byddem wrth ein bodd pe gallech dreulio ychydig mwy o amser i rannu’ch barn, eich profiadau a’ch syniadau. Ar y diwedd, enwebwch yr elusen/sefydliad cymunedol o’ch dewis a chaiff ei gynnwys yn ein raffl i ennill £1,000, a byddwn yn cyhoeddi’r enillydd ym mis Awst.

Bydd eich meddyliau yn helpu llunio’n trafodaethau â dyngarwyr am anghenion, cryfderau a dyheadau cymunedau ledled y wlad, gan ein galluogi i lywio eu rhoddion i’r mannau lle byddan nhw’n cael yr effaith fwyaf.

Diolch i chi am gefnogi'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ac am fod yn rhan o'n menter Arwyddion Hanfodol Cymru 2015. Holiadur Arwyddion Hanfodol