MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU

Cronfa Dechrau o’r Newydd yn cefnogi grwpiau lleol sy’n gweithio â ffoaduriaid a cheiswyr lloches

 Mewn ymateb i’r argyfwng parhaus yn ymwneud â ffoaduriaid, lansiwyd cronfa newydd gwerth £525,000 i gefnogi grwpiau cymunedol yn y Deyrnas Unedig i groesawu ac i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gymunedau lleol.  [...]

DARLLEN MWY

Mae Dathliad cyntaf Cylch Rhoi Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth yn codi £11,575

 Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wrth eu bodd bod Dathliad Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth yn Llundain wedi codi £11,575 ar gyfer achosion elusennol yn y Brifysgol.  

 

Ddydd Gwener, y 27ain o Dachwedd, ymunom ein lluoedd â Phrifys [...]

DARLLEN MWY

Y Cylch Rhoi Byd-eang Rhith Cyntaf Erioed i Gymunedau Cymreig – dyblu’r holl roddion!

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn gwahodd pawb sy’n caru Cymru - o ba le bynnag yn y byd - i ymuno â’n Cylch Rhoi Byd-eang rhith cyntaf erioed.   Ac yntau’n cael ei lansio ar y 25ain o Ionawr sef Dydd Santes Dwynwen  (Sant Valentine Cymru), gan gyrra [...]

DARLLEN MWY

Ail-sefydlu Cronfa Adferiad Llifogydd Cymru i gefnogi Cymunedau Cymru ar ôl llifogydd a stormydd y gaeaf

 Ail-sefydlu Cronfa Adferiad Llifogydd Cymru i gefnogi Cymunedau Cymru ar ôl llifogydd [...]

DARLLEN MWY

Chwilio am Arian: Triwch 'People's Health Trust

 Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl

Mae grwpiau a mudiadau lleol a chanddynt syniadau gwych i wneud eu cymunedau’n lleoedd sydd hyd yn oed yn well i fyw ynddynt yn awr yn cael eu gwahod [...]

DARLLEN MWY

£10,000 o fuddsoddiad i pum menter gymdeithasol Cymraeg

Mae Wythnos Ddyngarwch 2015 yn dechrau mewn modd anturiaethus â buddsoddiadau dyngarol gwerth £10,000 mewn pum menter gymdeithasol yng Nghymru

Ddydd Mawrth, y 3ydd o Dachwedd, cynhaliodd a chroesawodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ochr yn [...]

DARLLEN MWY

Dyfarnu Gwobr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i Fyfyriwr Israddedig o Ysgol Fusnes Caerdydd am berfformiad eithriadol

Roedd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wrth ei fodd o gefnogi Seremoni Gwobrwyo Myfyriwr Israddedig o Ysgol Fusnes Caerdydd nos Fercher, yr 28ain o Hydref yn Theatr Ddarlithio Julian Hodge.  Parhaodd y Sefydliad i noddi, drwy DARLLEN MWY

Cystadleuaeth Traethawd Wythnos Dyngarwch 2014

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnal cystadleuaeth traethawd i ddathlu Wythnos Dyngarwch 2014 .

Mae Wythnos Dyngarwch Cymru yn gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n hyrwyddo , dathlu ac ys [...]

DARLLEN MWY

Y rhoddwr cyntaf i roi £1 miliwn i'r Gronfa i Gymru

Mae'n bleser mawr gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gyhoeddi ein bod wedi cael ein rhodd gyntaf sy'n werth £1 miliwn, sef y rhodd unigol fwyaf gan roddwr preifat y mae'r Sefydliad erioed wedi ei chael!  Trwy gyfrwng ei rodd, mae Dr Davies wedi sefydlu ei Gronfa Waddol bersonol ei h [...]

DARLLEN MWY

Ddathliad yn San Steffan

Daeth ffrindiau a chefnogwyr y Sefydliad at ei gilydd ym Mhalas San Steffan ar ddydd Mercher i ddathlu gwaith y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Yn croesawu ein gwesteion yn Llundain, fe rannodd Cadeirydd Janet Lewis-Jones y newyddion bod y Sefydliad wedi cyflawni ei 'rhoddwr £1mili [...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Codwyd disgyblion Ysgol Dinas Bran, Llangollen, £860 i Gronfa Adferiad Llifogydd y Sefydliad

Codwyd disgyblion Ysgol Dinas Bran yn Llangollen £860 i Gronfa Adferiad Llifogydd y Sefydliad, Gronfa'r Sefydliad i ymateb i ddifrod llifogydd a stormydd ar draws Cymru Gaeaf yma. 

 

Eglurodd Rebecca Manfield, athrawes yn yr ysgol pam ddewisasant nhw ei’n Gro [...]

DARLLEN MWY

Fe fydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ynghyd a Sefydliadau Cymunedol mewn ardaloedd eraill sydd wedi’i affeithio,  yn elwa ô partneriaeth gydag adwerthwr dodrefn Wren Living sydd â 47 siop yng Nghymru ac ar draws y DU. Bydd deg y cant o werthiannau wedi ei wneud yn sio [...]

DARLLEN MWY

Ymateb y Sefydliad i ddioddef cymunedau lleol ar ôl y llifogydd diweddar

Yn ymateb i’r llifogydd eang ar hyd Cymru'r gaeaf yma, mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi cydosod Cronfa Adferiad Llifogydd i helpu cryfhau cymunedau tra eu bod yn adennill y caledi ac yr heriau sydd wedi codi o’r llifogydd, ymchwydd llanw a difrod storm yn ddiweddar

[...]

DARLLEN MWY

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi lansio Goroesi’r Gaeaf 2014

Heddiw mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru’n lansio ei apêl Goroesi’r Gaeaf 2014.

Amcangyfrifodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y bu 1,900 o farwolaethau diangen yn y gaeaf y llynedd yng Nghymru. Mae un o bob tair aelwyd yng Nghymru mewn tlodi tanwydd a defnyddiodd [...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol diolch i Ymddiriedolaeth Dulverton

Mae Ymddiriedolaeth Dulverton yn dosbarthu ei grantiau yng Nghymru drwy'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac yn cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau lleol ledled Cymru sy'n bodloni'r amcanion canlynol:

[...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Dathlu Dyngarwch yng Ngwent

Bu'r Sefydliad yn dathlu penllanw digwyddiadau Wythnos Dyngarwch 2012 gyda the prynhawn yng Ngwesty'r Angel, y Fenni i gymeradwyo gwaith Uchel Siryf Gwent a'r ffordd y mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent yn mynd i'r afael ag anghenion lleol.

 

Ymunodd gwesteion â' [...]

DARLLEN MWY

Cryfhau cymunedau dyfeisgar drwy Comic Relief

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn falch o weithio gyda Comic Relief i gefnogi pobl sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig gyda Chronfa Cymunedau Lleol Comic Relief. 

 

Pwysleisiodd Comic Relief fod: “Tlodi yn y DU heddiw yn llawer mwy cymhleth na bod yn ddiga [...]

DARLLEN MWY

Lansio Cronfa i gefnogi grwpiau yn Sir Ddinbych

Yn ystod mis Hydref 2012, lansiwyd Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych yng Nghanolfan Celfyddydau Rhuthun. Sefydlwyd y Gronfa o ganlyniad i waith y Sefydliad gyda Chyngor Sir Ddinbych, a gytunodd i drosglwyddo eu hymddiriedolaethau elusennol segur, bach ac anweithredol o dan stiwardiaeth y Sefyd [...]

DARLLEN MWY