How can you help?
Cymrodorion
Named Funds
Legacies
Gift Aid declaration

Sut y gallwch chi gynorthwyo?
Gymrodorion
Cronfeydd a Enwir
Cymynroddion
Datganiad Rhodd Cymorth

Return form and Gift Aid declaration

If you would like to invest in the communities of Wales and help provide for the future work of voluntary and community groups
Click here to make a donation
Gift Aid covers any donation from a UK taxpayer and tax benefits apply to all donations, large and small. Please treat all my donations until further notice as Gift Aid donations.

Notes: For your donations to qualify under Gift Aid you must pay an amount of income tax and/or capital gains tax at least equal to the tax that the charity reclaims on your donations in the tax year (currently 28p for each £1 you give). You can cancel this declaration at any time by notifying the Community Foundation in Wales.Ffurflen ddychwelyd a datganiad Rhodd Cymorth

Pe byddech yn hoffi buddsoddi yng nghymunedau Cymru a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gwaith grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y dyfodol, a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd at Sefydliad: Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.
Cliciwch yma i gyfrannu
Y mae Rhodd Cymorth yn cynnwys unrhyw rodd oddi wrth drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac y mae buddion treth yn berthnasol i bob rhodd, boed fawr neu fach. A fyddech cystal â thrin fy holl roddion fel rhoddion Rhodd Cymorth hyd nes yr hysbysir chi ymhellach.

Nodiadau: I’ch rhoddion fod yn gymwys o dan Rhodd Cymorth, bydd yn rhaid ichi dalu swm o dreth incwm a/neu treth enillion cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â’r dreth y mae’r elusen yn ei hadennill ar eich rhoddion yn y flwyddyn dreth (sydd ar hyn o bryd yn 28 ceiniog am bob £1 a roddwch). Fe allwch ddiddymu’r datganiad hyn ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.