MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit )
ENG | CYM
A A A
search

GRANTIAU

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ynghyd â'n cleientiaid a deiliaid y Cronfeydd, yn buddsoddi yn y gwaith o gryfhau cymunedau. Mae ei'n grantiau yn cydnabod rol ysbridolaeth grwpiau cymunedol ac elusennau lleol wrth adnabod anghenion lleol a mynd i'r afael â hwy. Rydym yn hefyd dyfarnu ysgoloriaeth a grantiau addysgol.

Mae'r holl wybodaeth am ein hamrywiol gynlluniau a'n rhaglenni ar gael yma. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i raglenni grant sydd ar agor yn eich ardal chi.

Neu, gallwch chwilio yn ôl ein pum thema graidd.

 

anglesey northwest northeast powys westwales southwest valleys monmouthshire vale

Spirit of 2012 – Fourteen Cymru

 
Rydym yn chwilio am dwy gymuned (o rhwng 5,000-25,000 o bobl) yng Nghymru i elwa o raglen fuddsoddi gymunedol etifeddiaeth Gemau Olympaidd a ariennir gan Spirit of 2012 Trust .
 
Rydym yn chwilio am unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn y gymuned ymgeisydd sy'n cynrychioli sefydliadau , grwpiau cymunedol , partneriaethau , elusennau neu fforymau i enwebu eu cymuned.
 
Rhaid i enwebiadau gael eu cyflwyno cyn: 10 Tachwedd 2014
Darllen Mwy

 

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael ar gyfer un o ddau ddiben:
  • darparu grantiau addysg i unigolion sydd mewn angen e.e. ffioedd cwrs a grantiau tuag at gostau gweithgareddau a deunyddiau cwrs
  • darparu grantiau i grwpiau cymunedol ac elusennau lleol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu anfantais ariannol 
 
Dyddiad cau y rownd nesaf: Dydd Gwener, Tachwedd 21fed 2014