Sut i roi Gwneud cais am arian

Croeso i Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru ar y wê

English Language Version community in Wales

Elusen annibynnol yw y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a sefydlwyd i ddarparu ffynhonnell arian barhaol i brosiectau cymunedol ar hyd a lled y genedl.  Mae grantiau yn cael eu hariannu gan roddion oddi wrth unigolion, teuluoedd, busnesau, sefydliadau’r sector cyhoeddus, ymddiriedolaethau elusennol eraill ac o incwm cronfeydd gwaddol yn arbennig.

Ein pwrpas yw darparu gwasanaeth grantiau a rheoli cronfeydd i’n rhoddwyr, tra’n cefnogi prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd pobl leol. Ers 1999 yr ydym wedi gweithio mewn partneriaeth â busnesau lleol a chenedlaethol, ymddiriedolaethau elusennol ac unigolion, i ddosbarthu bron i £2 filiwn mewn grantiau ledled Cymru.

Newyddion

Y Sefydliad Cymunedol yng Nhymru mewn partneriaeth newydd gyda

Gwyl Ffilm Genedlaethol Cymru