Sut i roi Gwneud cais am arian

Pwy yw pwy

KimKim Brook

Cadeirydd a Phrif Weithredwr  

Wedi rhai blynyddoedd fel Swyddog yn y Fyddin bu Kim yn rheolwr gyda chwmnïau rhyngwladol yn gweithio yn Ewrop a Phrydain.

Mae ganddo gryn dipyn o brofiad yn sector elusennol Cymru.

Mae Kim a’i briod Sue yn byw yn odidog ar odre Pen y Fan.


NadeenNadeen Bevan

Rheolwr Cyllid a Gweinyddiaeth

Cychwynnodd Nadeen yn 2005 fel gweinyddwraig gyda phymtheg mlynedd o brofiad.

Hi sydd nawr yn rheoli ein tîm gweinyddol ni.

Ar hyn o bryd mae Nadeen yn astudio’r cwrs ILM mewn rheoli.


GeraldineGeraldine Downing

Gweinyddwraig

Wedi ymddeoli yn gynnar o addysg gwelodd Geraldine prinder bwrlwm bywyd. 

Cychwynnodd gyda ni yn Hydref 2005 ac mae ganddi  amrywiaeth o sgiliau a phrofiad uwchben dysgu, gan gynnwys llyfrgellyddiaeth ac aromatherapi.


SusanSusan Thomas

Swyddog Grantiau

Cychwynnodd Susan fel Swyddog Grantiau ar ddechrau 2005 a’i gwaith yw arolygu ein hamrywiol grantiau gan gynnwys y rhaglennu Fair Share a Sport Relief a hefyd  grantiau Elusen Henry Smith

 


KathrynKathryn Hall

Swyddog Datblygu Dwyrain De Cymru

Ar ôl graddio, penderfynodd Kathryn gweld y byd.

Ar ei theithiau gwrddodd â Chymro ac mae nawr wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd.

Wedi cychwyn gyda ni yn 2004, gwaith Kathryn heddiw yw gweithio gydag unigolion, cwmnïau ac ymgynghorwyr proffesiynol yn cynnig cyngor ar bob agwedd o deyrngarwch a’u  rhoddion elusennol.


LianneLianne Bryce

Swyddog Datblygu Gogledd Cymru

Wedi cychwyn yn 2004 mae Lianne yn gyfrifol am ein presenoldeb yng ngogledd Cymru.

Fel Kathryn yn y de ei gwaithhi hefyd yw cynnig cymorth a datblygu ein gwasanaethau eang gydag unigolion, cwmnïau ac wrth gwrs ymgynghorwyr proffesiynol.