MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks )
ENG | CYM
A A A
search

LIZA KELLETT - PRIF WEITHREDWR

Liza Kellett yw Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Gyda chefndir sy’n cynnwys y celfyddydau, cysylltiadau allanol, marchnata a datblygu busnes, mae hi wedi gweithio mewn sawl swydd yn trydydd sector, gan gynnwys: Pennaeth Datblygu West Yorkshire Playhouse (lle cwblhaodd ei Gradd Meistr mewn Cynllunio Busnes ar gyfer Datblygu); Prif Weithredwr y fenter gymdeithasol Emmaus Leeds – cymuned ar gyfer pobl ddigartref y cododd Liza £3 miliwn i’w sefydlu, ac a arweiniodd drwy gyfnodau o dwf a newid; Ymgynghorydd yn rhoi cyngor ar ddatblygu busnes i elusennau ym maes y celfyddydau; ac Ymddiriedolwr ysgol, elusennau celfyddydol a choleg Addysg Bellach, gan sicrhau eu bod yn cael eu llywodraethu’n effeithiol. O safbwynt gwirfoddol, Liza yw’r Ymddiriedolwr Elusennwr St John Cymru, mae hi hefyd yn Ymddiriedolwyr Theatr Sherman, aelod o Glas Cymru, ac mae newydd gwblhau dros bedair blynedd o wasanaeth ar Fwrdd y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

Mae arbenigedd/diddordebau arbennig Liza yn cynnwys: y celfyddydau, digartrefedd, addysg a menter gymdeithasol.

 
CHOOSE:     STAFF / YMDDIRIEDOLWYR