Ffurflen ddychwelyd a datganiad Rhodd Cymorth


Pe byddech yn hoffi buddsoddi yng nghymunedau Cymru a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gwaith grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y dyfodol, a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd at Sefydliad: Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.


Enw: __________________________________________________

Cyfeiriad: ______________________________________________

______________________________________________________

______________________________Côd Post: ________________

 

Ffônr: _________________________________________________

E-bost: ________________________________________________


Yr wyf yn amgau siec am £ _________ yn daladwy i Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Y mae Rhodd Cymorth yn cynnwys unrhyw rodd oddi wrth drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac y mae buddion treth yn berthnasol i bob rhodd, boed fawr neu fach. A fyddech cystal â thrin fy holl roddion fel rhoddion Rhodd Cymorth hyd nes yr hysbysir chi ymhellach.

Arwyddwyd _________________________ Dyddiad
___________


Nodiadau:
I’ch rhoddion fod yn gymwys o dan Rhodd Cymorth, bydd yn rhaid ichi dalu swm o dreth incwm a/neu treth enillion cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â’r dreth y mae’r elusen yn ei hadennill ar eich rhoddion yn y flwyddyn dreth (sydd ar hyn o bryd yn 28 ceiniog am bob £1 a roddwch). Fe allwch ddiddymu’r datganiad hyn ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.