What is Sefydliad?
Why support Sefydliad?

Who is Sefydliad?
Who are Sefydliad Board members?

Beth yw Sefydliad?
Pam cefnogi Sefydliad?
Pwy sy’n gyfrifol am Sefydliad?
Pwy y’w yr aelodau y Bwrdd Sefydliad ?

Who is Sefydliad?

A board of trustees made up of representatives from the corporate and community sectors and from all parts of Wales is responsible for the running of Sefydliad, determining policy and seeing that it is implemented.

A small team of staff is employed to raise awareness and work with donors; deliver the grants programmes; manage and administer the office, the information and financial systems.

President – Capt Norman Lloyd-Edwards RD* LLB JP RNR
Lord Lieutenant of South Glamorgan

Chairman – Kim Brook

Chief Executive – Nigel Griffiths

Bankers – NatWest Bank PLC

Auditors – Owens ThomasPwy sy’n gyfrifol am Sefydliad?

Y mae bwrdd o ymddiriedolwyr wedi’i ffurfio gan gynrychiolwyr o’r sectorau corfforaethol a chymunedol ac o bob rhan o Gymru yn gyfrifol am reoli Sefydliad, gan bennu polisi a sicrhau ei fod yn cael ei weithredu.

Fe gyflogir tîm bychan o staff i godi ymwybyddiaeth ac i weithio gyda rhoddwyr; cyflawni’r rhaglenni grantiau; rheoli a gweinyddu’r swyddfa, a’r system gwybodaeth a’r system ariannol.

Llywydd – Y Capten Norman Lloyd-Edwards RD* LLB YH RNR
Arglwydd Raglaw De Morgannwg

Cadeirydd – Kim Brook

Prif Weithredwr – Nigel Griffiths

Bancwyr – NatWest Bank CCC

Archwilwyr – Owens Thomas