Sut i roi Gwneud cais am arian

Ymgynghorwyr Proffesiynol

Fel ymgynghorydd proffesiynol eich nod yw darpari gyngor a gwasanaeth o’r safon uchaf i’ch cwsmer. Mae hynny yn aml yn golygu cyngor a chymorth ar deyrngarwch - sef philanthropi. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn gallu cynnig gwasanaeth effeithiol a proffesiynol i chi a’ch cwsmer. Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn yn llanw’r tudalennau hyn a syniadau a gwybodaeth i’ch helpu.

Yn y cyfamser gwelwch ein tudalennau Saesneg